Heel Het Paard

Je wilt dat je paard of pony gezond is!

Paarden hebben, als van oudsher een prooidier, een heel snel zelfherstellend vermogen, omdat ze anders immers kwetsbaar waren in de vrije natuur. En dat blijkt ook wel nu we sinds 2019 aan het meten en testen zijn bij paarden, ze kunnen heel snel herstellen.

Door het zelfherstellend vermogen van het paard te meten met elektronische acupunctuur op de hoefrand en in kaart te brengen, door te zien waar de energie blokkeert of uit balans is, zie je wat de oorzaak is of oorzaken zijn van een klacht. Enorm belangrijk om te weten want dat is de reden dat het paard niet zelf herstelt. Vervolgens kan je het paard helpen door de energie van het zelfherstellend vermogen te balanceren en te stimuleren zodat de energie weer goed bij alle weefsels kan komen. Dan kan herstel worden ingezet of versneld. Dit gebeurt met magneetveld-of lichtveld therapie. Paarden reageren hier direct op, heel mooi om te zien.

Verder is het belangrijk om gezamenlijk te kijken naar de oorsprong van de klacht en te bepalen wat je zelf nog kan doen op gebied van management van het paard, belastbaarheid, stress, voeding en/of suppletie.

Klachten

Veel klachten hebben te maken met een verstoorde energiebalans.
Als weefsel niet voldoende energie krijgt dan verzwakt het weefsel. Door de verzwakking treedt eerder verzuring op wat weer kan leiden tot ontstekingen, blessures of andere klachten. Dit gebeurt pas als het paard niet anders meer kan want het zal eerst trachten te compenseren om de zwakste plek te ontzien.

Aan welke klachten kan je denken:

  • Blessures (spieren, pezen, aanhechtingen)
  • spijsverteringsproblemen (denk bijvoorbeeld aan maagzweer)
  • problemen met belastbaarheid (denk bijvoorbeeld aan de rug of steeds wisselende blessures)
  • infecties van bacteriële of virale aard, parasieten
  • allergieën
  • wonden die lastig genezen
  • littekens die mogelijk voor bewegingsbeperking zorgen (denk bv aan castratie of oude verwonding)
  • stress (bv wedstrijd), onrust bij revalidatie, traumatische ervaring
  • klachten waar de veearts/fysiotherapeut geen oplossing voor heeft zoals bv. hanetred of niet volledig herstel na een infectieziekte
  • maar ook lastig te hanteren, onrust op stal, slechte focus of concentratie

Terugkerende blessures

Alle functies in het paardenlijf verbruiken energie en energie moet dus overal in voldoende mate beschikbaar zijn. Als de energie niet meer normaal stroomt dan ontstaan klachten. Met het systeem van Heel Het Paard kan deze energieverdeling snel en precies gemeten en verbeterd of gestimuleerd worden.
Afwijkingen van de normale energie-niveau’s komen voor bij klachten als pijn, verminderde prestaties en alertheid, problemen van het bewegingsapparaat, rugklachten, eczeem, vermoeidheid en spierspanningen. Als de energie langere tijd abnormaal is dan ontstaan chronische klachten of steeds terugkerende blessures.

Wondgenezing

Als een wond niet uit zichzelf geneest en zalf of spray van de veearts helpt onvoldoende, kan je zelf dagelijks op stal behandelen met de apparatuur die je van Gezondzijn-HeelhetPaard in bruikleen krijgt. We starten met het meten van het zelfherstellend vermogen van je paard om te zien waar de energie geblokkeerd is of te laag. Als dat in kaart is gebracht kunnen we gericht het zelfherstellend vermogen van je paard stimuleren. Door zelf op stal te behandelen, krijgt je paard of pony de kans om het vernieuwde energieniveau echt in het lichaam, en specifiek op de plaats van de verwonding, te integreren.

Rust bij revalideren

Tijdens revalidatie van bijvoorbeeld peesblessures is het belangrijk dat de bewegingen en belastbaarheid geleidelijk worden opgebouwd. Het paard moet rustig blijven bewegen zodat de spieren en pees weer de kans krijgen om sterk te worden. Als een paard niet uit zichzelf rustig blijft, worden vaak spierverslappers voorgeschreven. Maar soms werkt dit niet goed of zelfs averechts, met name bij sensitieve paarden. Rust in het hoofd en ontspanning is wat zo’n paard nodig heeft. Gezondzijn-HeelHetPaard heeft goede ervaringen met rust en ontspanning creëren in het hoofd zodat de spieren/pezen van het paard hun belasting rustig kunnen opbouwen. De ruiter of verzorger kunnen zelf voor rijden of wandelen het paard op stal behandelen. Op die manier kan de eerste en meest moeilijke periode van revalidatie rustiger worden doorgekomen.

Wedstrijdstress

Stress leidt bij sommige paarden tot ongewenst gedrag. Heeft je paard hier last van en wordt het hanteren en echt rijden van je paard in de ring te moeilijk? Neem dan contact met me op. Want samen kunnen we je paard helpen om rustiger en meer ontspannen te blijven. Dit helpt het paard om minder stress te ervaren. Dus meer rust in het hoofd waardoor ook het lijf beter kan ontspannen. Hierdoor doorbreek je de vicieuze cirkel van steeds meer stress, zowel bij paard als ruiter. Zo kunnen jullie samen na enkele goede ervaringen weer met plezier op wedstrijd.

Kreupel en niets hielp echt

{

Met de I-pad en mobiele PowerMe van Gezondzijn-HeelHetPaard gaan we om de dag zelf behandelen op stal. In die twee weken begint Sally beter te lopen. Ze wordt ook vrolijker. We kunnen weer eens buiten gaan stappen het lijkt wel of ik een ander paard heb.

- een gelukkige eigenaar